Variant

Ingo Maurer - YaYaHo

Pris fra NOK 1.569

 

Ingo Maurers verdensberømte wiresystem - pass deg for kopier. Du sakl minimum ha en transformer, et wiresett og et par elementer. Husk at antall Watt på transformeren skal stemme med samlet antall Watt på elementene. ring evt. for hjelp.