Ingo Maurer - Birdie lyskilde 10W/24V

NOK 183

Lyskilde til Ingo Maurers tre lamper Birdie, Birdie's Nest og Birds Birds Birds. 
 
Designer Ingo Maurer
Lyskilde 10W/24V